ไฟฟ้า โรงงาน

หจก.ดีเอดี ซัพพลาย มีสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน หลากหลายชนิด ได้แก่ สายไฟ หลอดไฟ ท่อร้อยสายไฟ

ตู้สวิทช์บอร์ด ตู้คอนโทรล ฯลฯ

รายละเอียดสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02 006 2868 หรือ 094 796 5682