เครื่องมือวัด


เรามีเครื่องมือวัดค่าหลากหลาย Brand ชั้นนำ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ทั้งเครื่องมือวัดความหนา วัดความแข็งของโลหะ รวมทั้งเกจวัดอุณหภูมิ+แรงดันต่างๆ